Groepering van de leerlingen

Onze school bestaat uit acht jaargroepen. De groepen zijn in twee afdelingen verdeeld, de onder- en bovenbouw. Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school staat ingeschreven op 1 augustus van het huidige schooljaar. Daarnaast bestaat een aantal regelingen waardoor de formatie nauwkeurig wordt bepaald. De formatieverdeling per school wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en door de GMR goedgekeurd.

Vierjarige kinderen mogen op de dag na hun verjaardag instromen in de basisschool. Met uitzondering van kinderen die gedurende de 4-5 weken voorafgaand aan de zomervakantie 4 jaar worden. Deze kinderen kunnen tijdens deze weken nog wel enkele dagdelen meedraaien.

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken we met een 5-gelijke dagen model (continurooster). Alle leerlingen gaan 25 uren per week naar school en daarmee voldoen we ruimschoots aan de wettelijke norm.

Call Now Button