Voordat u een schoolkeuze maakt, kunt u telefonisch (0593 331998) een afspraak maken met de directeur voor een oriënterend bezoek en gesprek, het liefst minstens twee tot drie maanden voor uw kind vier jaar wordt of op school komt. In dit gesprek wordt u nader geïnformeerd over het beleid en de gang van zaken op school en u ontvangt een informatiemapje. Uiteraard krijgt u ook een rondleiding door de school.

Na inschrijving en voordat uw kind vier jaar is en naar school mag, kunt u uw kind vanaf de leeftijd van 3 jaar en tien maanden maximaal 10 dagdelen of 5 hele dagen laten kennismaken, meedraaien met de groep. U kunt hiervoor tijdig contact zoeken met de school/leerkracht. Dit kan telefonisch of via e-mail. U mag ook even de school binnenlopen, wel bij voorkeur buiten schooltijd.

Zitten er reeds broertjes en/of zusjes of school, dan kunt u bij de directeur een informatiemapje halen en eventueel nog nadere informatie verkrijgen.

Call Now Button