Wij maken op onze scholen foto- en (incidenteel) filmopnames van allerlei activiteiten. De opnames dienen voor intern en extern gebruik. We willen hiermee ouders, verzorgers, maar ook mensen van buitenaf laten zien waarmee we bezig zijn en een sfeerimpressie geven van het onderwijs op onze scholen. Voorbeelden zijn: de website, social media, nieuwsbrief, persberichten, schoolgids, schoolplan en promotiemateriaal zoals folders, posters en flyers.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te hebben voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Iedere ouder/verzorger kan daarom bij de inschrijving van zijn/haar kind aangeven wel of geen toestemming te geven voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Aangezien wij het vervelend vinden om kinderen te moeten uitsluiten bij groepsfoto’s, hopen wij op de goedkeuring van ouders.

Portretrecht

Als school maken we vaak afspraken met een of twee ouders om van een bepaalde activiteit foto’s te maken. Indien u zelf opnames wilt maken tijdens een van onze activiteiten, willen we u wijzen op het portretrecht. Dit houdt in dat als u foto’s maakt waar andere kinderen op staan, u toestemming nodig heeft van betreffende ouders of verzorgers voor publicatie. Wij adviseren u daarom het beeldmateriaal dat u maakt niet te publiceren, tenzij alleen uw eigen kind zichtbaar is of u toestemming heeft van de ouders/verzorgers.

Call Now Button