De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De omvang is afhankelijk van de schoolgrootte. De raad heeft uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester benoemd.

De samenstelling van de huidige MR vindt u op het informatieblad.  
Mailadres MR: mr.delindelaar@kitsprimair.nl

Taak van de Medezeggenschapsraad
De M.R. komt op voor de belangen van de kinderen, de ouders en het personeel.
Daartoe voert zij overleg over het beleid en het functioneren van de school.
Zij schenkt aandacht aan de veiligheid en de gezondheid op school en bevordert de openheid, de openbaarheid en het werkoverleg.

Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad:
1. Informatief recht. Het recht op alle informatie van het Bevoegd Gezag, die nodig is om haar taak te vervullen.
2. Initiatief recht. Het recht om op eigen initiatief met voorstellen bij het Bevoegd Gezag te komen.
3. Adviesrecht. Het recht om het Bevoegd Gezag bij bepaalde besluitvorming te adviseren.
4. Instemmingsrecht. Het Bevoegd Gezag heeft bij bepaalde besluitvorming de instemming van de gehele of gedeeltelijke M.R. nodig.

Relatie met de achterban
Een M.R.-lid wordt gekozen door zijn achterban (ouders, personeel); echter een M.R.-lid kan zelfstandig besluiten nemen en hoeft niet te kiezen voor het meerderheidsstandpunt van de achterban. (= Zitting hebben zonder last of ruggespraak.)
De M.R. doet elk jaar, door middel van een jaarverslag, schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.
De agenda’s en notulen zijn voor een ieder ter inzage. De vergaderingen worden via de weekbrief aangekondigd en zijn in principe openbaar.

Het gezicht van de M.R. van de Lindelaar
Het bovenstaande samenvattend kunnen zij zeggen dat de M.R.-leden kritisch geïnteresseerd het beleid op school volgen, dit alles in het belang van ouders, kinderen en personeel.

Overzicht verslagen/Notulen

2021-2022:
notulen-mr-IKC-de-lindelaar- 19-04-2022
notulen-mr-IKC-de-lindelaar-8-maart-2022
notulen-mr-ikc-de-lindelaar-9-febr-2022

2020-2021:
notulen-mr-vergadering-ikc-de-lindelaar-29-mei-2021
notulen-mr-vergadering-ikc-de-lindelaar-17-maart-2021
notulen-mr-ikc-de-lindelaar-6-en-20-januari-2021
20210520-vacature-medezeggenschapsraad-lindelaar – mei 2021

2022-2023

20221122_notulen-mr-de-lindelaar-

20230131_notulenmr-de-lindelaar

20230404_notulenmr-de-lindelaar

 

JAARVERSLAG

jaarverslag-mr-21_22

Call Now Button