We willen als school meer bieden dan het reguliere taal- en rekenonderwijs. We willen ook graag andere vaardigheden/ talenten aanspreken. De afdeling Lifestyle van onze Stichting Kits Primair heeft de volgende lifestyleleergebieden in kaart gebracht:

 • Kunst, cultuur en erfgoed;
 • Sport, educatie en welzijn;
 • Wetenschap en techniek;
 • Muziek en beeldende vorming;
 • Multimedia en educatie.

Daarbij horen de volgende talenten:

 • Sociaal talent;
 • Fysiek talent;
 • Cognitief talent;
 • Ondernemend talent;
 • Natuurtalent;
 • Creatief talent;
 • Communicatief talent;
 • Technisch talent.

Wanneer er op de bovenste 5 lifestyleleergebieden een beredeneerd aanbod ontstaat van groep 1 tot en met 8, dan ontstaat er een totale ontplooiing voor de kinderen van onze school.

Ons doel is om naast het reguliere beredeneerd aanbod tweemaandelijks een talent centraal te stellen waarbij twee maanden lang extra activiteiten plaatsvinden in en buiten de school gericht op dat specifieke talent.

Met die gedachte is ‘DE TALENTENSCHOOL’ geboren.

Call Now Button