Algemene informatie groepen 3 t/m 8.

Voor u als ouders is het handig om op de hoogte te zijn van de algemene gang van zaken in de groepen 3 t/m 8. We hebben een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

libelle met bladeren  Schooltijden.
De kinderen mogen ’s morgens vanaf 8.20 uur het schoolplein op. Wanneer de zoemer luidt, mogen de kinderen naar binnen. Bij slecht weer bepaalt de pleinwacht of de kinderen naar binnen mogen. De lessen beginnen om 08.30 uur en eindigen om 14.00 uur.

libelle met bladeren  Eten en drinken – pauze – pleinwacht

Ochtendpauze.
Voorafgaand of aansluitend aan de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur), mogen de kinderen in de klas wat drinken en hun fruit opeten.
Geen snoep en/of  (gevulde) koeken e.d. meegeven.

Middagpauze.
Voorafgaand aan de middagpauze (12.15 – 12.45 uur) eten de leerlingen gezamenlijk in de klas. De kinderen moet zelf hun (gezonde) lunch meenemen.

Pleinwacht.
Gedurende de middagpauze is er toezicht op het plein. Dit toezicht wordt verzorgd door een pedagogisch medewerker en een aantal “pleinouders”.

libelle met bladeren  Gymnastiek. 

Gym
Het gymrooster treft u aan op het informatieblad. De groepen 3 t/m 8 hebben gymnastiek in de sportzaal van de MFA.   Na afloop van de les wordt er gedoucht door de groepen 5 t/m 8.

Zwemmen
In de maanden mei, juni en juli volgen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zwemlessen. Er vervalt dan een gymnastiekles.7

libelle met bladeren  Verjaardag.
Als een kind jarig is trakteert hij/zij alleen de eigen klas. Uitnodigingen voor het verjaardagsfeestje van uw kind op verzoek van de leerkrachten buiten schooltijd en het liefst in de privésfeer uitdelen.

libelle met bladeren  Hoofdluis.
Na elke vakantie wordt er gecontroleerd op hoofdluis. Men werkt volgens aanwijzingen van de GGD. Indien er hoofdluis wordt geconstateerd wordt de betreffende groep via de mail op de hoogte gebracht met het verzoek de kinderen extra te controleren.

libelle met bladeren  Sinterklaas.
 Rond 5 december komen Sinterklaas en pieten op bezoek in de groepen 1 t/m 4; voor deze kinderen brengen zij ook cadeaus mee. In groep 5 regelt de groepsleerkracht de cadeaus. In de groepen 6 t/m 8 worden lootjes getrokken.

libelle met bladeren  Schoolreizen.
In mei en juni vinden de schoolreizen plaats. De groepen 1 t/m 7 gaan één dag op reis. Groep 8 gaat een midweek naar Ameland.

libelle met bladeren  Activiteiten.
In het voorjaar zijn er veel sportactiviteiten; er is een sportdag en er vinden ook handbal- en voetbaltoernooien plaats. Aan deze toernooien wordt deelgenomen door leerlingen uit  groep 8. Bij een tekort aan leerlingen wordt een team aangevuld door leerlingen uit groep 7.
De groepen 3 t/m 5 krijgen in deze periode twee tennislessen aangeboden op de tennisbaan.

 

Call Now Button