Talentontwikkeling op IKC de Lindelaar

 In Nieuws

De laatste jaren ligt het accent binnen het basisonderwijs, onder druk van de onderwijsinspectie, erg op de zogenaamde cognitieve vakken (rekenen, lezen en taal). Kinderen die goed presteren in deze vakken smullen hiervan, maar kinderen die niet zo goed in deze vakken worden in feite voortdurend geconfronteerd met iets wat ze niet zo goed kunnen.
Het gevaar ligt op de loer dat de laatst genoemde kinderen gedemotiveerd raken en niet graag naar school gaan. Daarom hebben we de laatste jaren steeds meer het accent gelegd op een brede talentontwikkeling waarbij ook kinderen met andere talenten dan alleen het cognitieve talent in het zonnetje worden gezet. Meer weten hierover?  In het Lindeblad nr. 8 vindt u meer informatie.

Recente berichten

Leave a Comment

Call Now Button